Перейти до основного матеріалу

Поради Excel: Вставлення> Маркери та нумерація

Вставте маркери або нумерацію

Як додати стовпець унікального ідентифікатора для повторюваних рядків у Excel?

Як вставити маркери в комірки аркуша Google?

Як вставити / застосувати маркери та нумерацію до декількох комірок у Excel?

Як нумерувати рядки після автоматичної вставки або видалення рядків у Excel?

Як нумерувати кожен другий рядок у Excel?

Як нумерувати комірки алфавітними літерами в Excel?

Авто нумерація

Як автоматично нумерувати стовпець на основі значення комірки в іншому стовпці в Excel?

Як автоматично нумерувати стовпець у Excel?

Як автоматично нумерувати об’єднані комірки в Excel?

Як автоматично пронумерувати або перенумерувати після фільтра в Excel?

Як автоматично пронумерувати рядки, якщо сусідня комірка не порожня в Excel?