Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Поради Excel: Файл> Показати або сховати

Показати та сховати

Як вимкнути область дослідницьких завдань у Excel?

Як відобразити / показати вкладки робочого аркуша вертикально на лівій стороні Excel?

Як відобразити порожнім, якщо сума дорівнює нулю в Excel?

Як відобразити або приховати заголовки рядків і стовпців у Excel?

Як відобразити або приховати вкладки аркуша та панель вкладок Аркуш в Excel?

Як відобразити або приховати рядок стану в Microsoft Excel?

Як відобразити або приховати нульові значення в комірках у Microsoft Excel?

Як відобразити область вибору в Microsoft Excel?

Як приховати або відобразити комірки з нульовим значенням на аркуші в Excel?

Як приховати заголовки рядків і стовпців з усіх аркушів?

Як мінімізувати або приховати стрічку в Excel?

Як швидко показати та приховати сітки в Excel?

Як швидко переключитися між формулою та значенням за допомогою ярлика в Excel?

Як показати всі вікна Excel на панелі завдань?

Як показати посилання на комірку (як текст) замість значення та навпаки в Excel?

Як показати кілька рядків вкладок робочого аркуша в Excel?

Як показати панель навігації в Excel?

Як показати або приховати рядок формул у Excel?

Як показати або приховати формули в комірках заданого діапазону / активного аркуша / усіх аркушів у Excel?

Як показати або приховати горизонтальну та вертикальну смугу прокрутки в Microsoft Excel?

Як показати або приховати контурні символи в Excel?

Як показати або показати приховані книги в Excel?

Як вертикально відображати вкладки аркушів у Excel?

Як показати / відобразити вкладку розробника у стрічці Excel 2007/2010/2013?