Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Увійти  \/ 
x
or
x
Реєстрація  \/ 
x

or

Як vlookup повернути кілька значень в одній комірці в Excel?

Як правило, в Excel, коли ви використовуєте функцію VLOOKUP, якщо є кілька значень, що відповідають критеріям, ви просто можете отримати перше. Але, іноді, ви хочете повернути всі відповідні значення, які відповідають критеріям, в одну комірку, як показано на наступному скріншоті, як ви могли це вирішити?

Vlookup для повернення кількох значень в одну комірку з функцією TEXTJOIN (Excel 2019 та Office 365)

Vlookup для повернення кількох значень в одну клітинку з користувацькою функцією

Vlookup для повернення кількох значень в одну комірку з корисною функцією


Vlookup для повернення кількох значень в одну комірку з функцією TEXTJOIN (Excel 2019 та Office 365)

Якщо у вас вища версія Excel, така як Excel 2019 та Office 365, є нова функція - ТЕКСТЬ, за допомогою цієї потужної функції ви можете швидко переглядати та повертати всі відповідні значення в одну комірку.

Vlookup для повернення всіх відповідних значень в одну комірку

Будь ласка, застосуйте наведену нижче формулу до порожньої комірки, куди ви хочете ввести результат, а потім натисніть Ctrl + Shift + Enter клавіші разом, щоб отримати перший результат, а потім перетягніть маркер заповнення вниз до комірки, в якій ви хочете використовувати цю формулу, і ви отримаєте всі відповідні значення, як показано на знімку екрана нижче:

=TEXTJOIN(",",TRUE,IF($A$2:$A$11=E2,$C$2:$C$11,""))

Примітка: У наведеній вище формулі A2: A11 - діапазон пошуку містить дані пошуку, E2 - значення пошуку, C2: C11 - діапазон даних, з якого потрібно повернути відповідні значення, ","є розділювачем для розділення декількох записів.

Vlookup для повернення всіх відповідних значень без дублікатів в одну комірку

Якщо ви хочете повернути всі відповідні значення на основі даних пошуку без дублікатів, нижченаведена формула може вам допомогти.

Скопіюйте та вставте наступну формулу в порожню комірку, а потім натисніть Ctrl + Shift + Enter клавіші разом, щоб отримати перший результат, а потім скопіюйте цю формулу, щоб заповнити інші клітинки, і ви отримаєте всі відповідні значення без дублікатів, як показано нижче:

=TEXTJOIN(",", TRUE, IF(IFERROR(MATCH($C$2:$C$11, IF(E2=$A$2:$A$11, $C$2:$C$11, ""), 0),"")=MATCH(ROW($C$2:$C$11), ROW($C$2:$C$11)), $C$2:$C$11, ""))

Примітка: У наведеній вище формулі A2: A11 - діапазон пошуку містить дані пошуку, E2 - значення пошуку, C2: C11 - діапазон даних, з якого потрібно повернути відповідні значення, ","є розділювачем для розділення декількох записів.

Vlookup для повернення кількох значень в одну клітинку з користувацькою функцією

Вищевказана функція TEXTJOIN доступна лише для Excel 2019 та Office 365, якщо у вас інші версії Excel нижчого рівня, для завершення цього завдання слід використовувати деякі коди.

Vlookup для повернення всіх відповідних значень в одну комірку

1. Утримуйте клавішу ALT + F11 і відкриває Microsoft Visual Basic для додатків вікна.

2. Клацання Insert > Модуліта вставте наступний код у Вікно модуля.

Код VBA: Vlookup для повернення кількох значень в одну комірку

Function ConcatenateIf(CriteriaRange As Range, Condition As Variant, ConcatenateRange As Range, Optional Separator As String = ",") As Variant
'Updateby Extendoffice
Dim xResult As String
On Error Resume Next
If CriteriaRange.Count <> ConcatenateRange.Count Then
  ConcatenateIf = CVErr(xlErrRef)
  Exit Function
End If
For i = 1 To CriteriaRange.Count
  If CriteriaRange.Cells(i).Value = Condition Then
    xResult = xResult & Separator & ConcatenateRange.Cells(i).Value
  End If
Next i
If xResult <> "" Then
  xResult = VBA.Mid(xResult, VBA.Len(Separator) + 1)
End If
ConcatenateIf = xResult
Exit Function
End Function

3. Потім збережіть і закрийте цей код, поверніться до робочого аркуша та введіть цю формулу: =CONCATENATEIF($A$2:$A$11, E2, $C$2:$C$11, ", ") у певну порожню комірку, де ви хочете помістити результат, а потім перетягніть маркер заповнення вниз, щоб отримати всі відповідні значення в одній комірці, яку ви хочете, див. знімок екрана:

Примітка: У наведеній вище формулі A2: A11 - діапазон пошуку містить дані пошуку, E2 - значення пошуку, C2: C11 - діапазон даних, з якого потрібно повернути відповідні значення, ","є розділювачем для розділення декількох записів.

Vlookup для повернення всіх відповідних значень без дублікатів в одну комірку

Щоб ігнорувати дублікати у повернутих відповідних значеннях, виконайте наведені нижче коди.

1. Утримуйте клавішу Alt + F11 ключі, щоб відкрити Microsoft Visual Basic для додатків вікна.

2. Клацання Insert > Модуліта вставте наступний код у Вікно модуля.

Код VBA: Vlookup і повернення декількох унікальних значень, що збігаються, в одну комірку

Function MultipleLookupNoRept(Lookupvalue As String, LookupRange As Range, ColumnNumber As Integer)
'Updateby Extendoffice
  Dim xDic As New Dictionary
  Dim xRows As Long
  Dim xStr As String
  Dim i As Long
  On Error Resume Next
  xRows = LookupRange.Rows.Count
  For i = 1 To xRows
    If LookupRange.Columns(1).Cells(i).Value = Lookupvalue Then
      xDic.Add LookupRange.Columns(ColumnNumber).Cells(i).Value, ""
    End If
  Next
  xStr = ""
  MultipleLookupNoRept = xStr
  If xDic.Count > 0 Then
    For i = 0 To xDic.Count - 1
      xStr = xStr & xDic.Keys(i) & ","
    Next
    MultipleLookupNoRept = Left(xStr, Len(xStr) - 1)
  End If
End Function

3. Після вставки коду натисніть інструменти > посилання у відкритому Microsoft Visual Basic для додатків вікно, а потім, у спливаючому Посилання - VBAProject діалогове вікно, поставте галочку Виконання сценаріїв Microsoft опція в Доступні посилання списку, див. скріншоти:

4. Потім натисніть OK щоб закрити діалогове вікно, збережіть і закрийте вікно коду, поверніться до аркуша та введіть цю формулу: =MultipleLookupNoRept(E2,$A$2:$C$11,3) into a blank cell where you want to output the result, and then drag the fill hanlde down to get all matching values, see screenshot:

Примітка: У наведеній вище формулі A2: C11 діапазон даних, який ви хочете використовувати, E2 - значення пошуку, число 3 - номер стовпця, який містить повернені значення.

Vlookup для повернення кількох значень в одну комірку з корисною функцією

 Якщо у вас є наш Kutools для Excel, З його Розширені комбіновані ряди функцію, ви можете швидко об'єднати або об'єднати рядки, виходячи з того самого значення, і зробити деякі обчислення, як вам потрібно.

Примітка:Щоб застосувати це Розширені комбіновані ряди, по-перше, вам слід завантажити Kutools для Excel, а потім швидко та легко застосувати функцію.

після установки Kutools для Excel, будь ласка, виконайте наступне:

1. Виберіть діапазон даних, для якого потрібно об’єднати дані одного стовпця на основі іншого стовпця.

2. Клацання Кутулс > Злиття та розділення > Розширені комбіновані ряди, див. скріншот:

3. В вискочив Розширені комбіновані ряди діалогове вікно:

 • Клацніть назву ключового стовпця, яке потрібно об’єднати, а потім клацніть Первинний ключ
 • Потім клацніть інший стовпець, для якого потрібно об’єднати його дані на основі ключового стовпця, і клацніть Поєднувати вибрати один роздільник для розділення об’єднаних даних.

4. Потім натисніть OK , і ви отримаєте такі результати:

Завантажте та безкоштовну пробну версію Kutools для Excel зараз!


Більше відносних статей:

 • Функція VLOOKUP з деякими основними та вдосконаленими прикладами
 • У Excel функція VLOOKUP - це потужна функція для більшості користувачів Excel, яка використовується для пошуку значення в крайньому лівому куті діапазону даних і повернення відповідного значення в тому ж рядку із вказаного вами стовпця. Цей підручник розповідає про те, як використовувати функцію VLOOKUP з деякими основними та вдосконаленими прикладами в Excel.
 • Повернути кілька значень відповідності на основі одного або декількох критеріїв
 • Зазвичай пошук певного значення та повернення відповідного елемента є простим для більшості з нас за допомогою функції VLOOKUP. Але, ви коли-небудь намагалися повернути кілька відповідних значень на основі одного або кількох критеріїв? У цій статті я познайомлюсь із деякими формулами вирішення цього складного завдання в Excel.
 • Перегляд і повернення декількох значень по вертикалі
 • Зазвичай ви можете використовувати функцію Vlookup для отримання першого відповідного значення, але, іноді, ви хочете повернути всі відповідні записи на основі певного критерію. У цій статті я розповім про те, як шукати і повертати всі відповідні значення вертикально, горизонтально або в одну клітинку.
 • Перегляд і повернення декількох значень зі спадного списку
 • Як в Excel можна шукати та повертати кілька відповідних значень зі спадного списку, що означає, що коли ви вибираєте один елемент зі спадного списку, усі його відносні значення відображаються одночасно. У цій статті я буду представляти рішення поетапно.

Найкращі інструменти для підвищення продуктивності офісу

Kutools для Excel вирішує більшість ваших проблем і збільшує продуктивність на 80%

 • Повторне використання: Швидко вставте складні формули, діаграми і все, що ви використовували раніше; Шифрувати комірки з паролем; Створити список розсилки та надсилати електронні листи ...
 • Супер формула бар (легко редагувати кілька рядків тексту та формули); Макет читання (легко читати та редагувати велику кількість комірок); Вставте у відфільтрований діапазон...
 • Об’єднати клітинки / рядки / стовпці без втрати даних; Вміст розділених комірок; Об'єднати повторювані рядки / стовпці... Запобігання дублюючим клітинам; Порівняйте діапазони...
 • Виберіть Повторюваний або Унікальний Рядки; Виберіть Пусті рядки (усі клітинки порожні); Супер знахідка та нечітка знахідка у багатьох робочих зошитах; Випадковий вибір ...
 • Точна копія Кілька клітинок без зміни посилання на формулу; Автоматичне створення посилань на кілька аркушів; Вставте кулі, Прапорці та інше ...
 • Витяг тексту, Додати текст, Видалити за позицією, Видаліть пробіл; Створення та друк проміжних підсумків підкачки; Перетворення вмісту комірок та коментарів...
 • Супер фільтр (зберегти та застосувати схеми фільтрів до інших аркушів); Розширене сортування за місяцем / тижнем / днем, частотою та іншим; Спеціальний фільтр жирним, курсивом ...
 • Поєднайте робочі зошити та робочі аркуші; Об’єднати таблиці на основі ключових стовпців; Розділіть дані на кілька аркушів; Пакетне перетворення xls, xlsx та PDF...
 • Понад 300 потужних функцій. Підтримує Office / Excel 2007-2019 та 365. Підтримує всі мови. Простота розгортання на вашому підприємстві чи в організації. Повна функція 30-денної безкоштовної пробної версії. 60-денна гарантія повернення грошей.
вкладка kte 201905

Вкладка Office забезпечує інтерфейс з вкладками для Office і значно спрощує вашу роботу

 • Увімкніть редагування та читання на вкладках у Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio та Project.
 • Відкривайте та створюйте кілька документів на нових вкладках того самого вікна, а не в нових вікнах.
 • Збільшує вашу продуктивність на 50% та зменшує сотні клацань миші для вас щодня!
дно офісної таблиці
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jazlyn · 1 months ago
  Hi, Thanks so much this worked!
  I used it to pull dates, that populated in the serial number format (Changing the format to short date format using =TEXT(A2,”mm/dd/yy”) OR =DATEVALUE(A2) are not working. Do you have any solutions?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Hasnae · 1 months ago
  Thank you for the explanations, however the function 'MultipleLookupNoRept' does not work on my file, could you tell me if an error exists.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 1 months ago
   Hi, Hasnae,
   Please check if you miss the third step -  check Microsoft Scripting Runtime option in the Available References list box.


 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Salman · 1 years ago
  Thank you so much for the code. Is there a way I can use the code to look up multiple values from multiple sheets? I tried to combine your function with IFERROR function but it doesn't seem to work.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Joe · 1 years ago
  Can this be modified to place the sum of those values? Instead of (400 400 400 400 400 400), can it sum them to show (2400)?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yudhi · 1 years ago
  How with HLookUp function?

 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris F · 1 years ago
  thanks for the code. I have modified it to allow you to optionally specify your own separator, Default is " ", if you specify the separator as"#cr" it will insert a CR/LF so the values will be on a separate line in the cell. It only applies the separator if there are multiple values

  Function MYVLOOKUP(pValue As String, pWorkRng As Range, pIndex As Long, Optional ByVal pSep As Variant)
  ' ### Returns multiple values from a table into 1 cell ###
  ' pValue is the key value to lookup
  ' WorkRng is the Table you want to look up
  ' pIndex is the column # for the values to be returned from the pWorkRng
  ' pSep (optional) is the separator to be used. if omitted then default is a space (it doesn't apply the separator for the 1st entry)
  ' if the separtor = "#cr" it will separate the values on different line in the cell
  Dim rng As Range
  Dim sSep As String
  Dim xResult As String
  Dim Item1 As Boolean
  Item1 = True

  If IsMissing(pSep) = True Then
  sSep = vbCr
  Else
  If pSep = "#cr" Then
  sSep = vbCrLf
  Else
  sSep = pSep
  End If
  End If

  xResult = ""
  For Each rng In pWorkRng
  If rng = pValue Then
  If Item1 Then
  xResult = xResult & rng.Offset(0, pIndex - 1)
  Item1 = False
  Else
  xResult = xResult & sSep & rng.Offset(0, pIndex - 1)
  End If
  End If
  Next
  MYVLOOKUP = xResult
  End Function


  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Brad · 1 years ago
   Thank you for this, the line breaks are what i needed to top this formula off! Question, is there a way to modify the code so that two values are compared? For example, similar to what we see with index and match, can i look for Product and Quantity columns, and based on those parameters it outputs results from the Region Column?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  James · 1 years ago
  Thanks a lot for this code, it is very helpful. Does anyone know away to sum the values in the cell to just have at total of them.
  Cheers
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   skyyang · 1 years ago
   Hello, James, to sum values based on the corresponding items, the following article may help you, please chek it:
   https://www.extendoffice.com/documents/excel/1268-excel-combine-duplicate-rows-and-sum.html
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sasi maddy · 1 years ago
  I have a server, it has connected with multiple applications. I want to compare compare two column and get the related applications details for that server.

  What is the command for that.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Matt K · 2 years ago
  Put comma between each response: =SUBSTITUTE(TRIM(myvlookup(E6,$A$2:$C$15,2))," ",", ")
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Martin · 2 years ago
  Unfortunately it does not work for me =myvlookup(E6,$A$2:$C$15,2) as the result is #NAME?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Mr. Summey · 1 years ago
   Did you get this figured out? I am having the same problem.
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Zahsan · 1 years ago
    having the same problem :(
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Steven · 2 years ago
  Thank you. I just modified so that it will replace the comma at the start and replace the last comma with "And".

  (Working with states)

  Function MYVLOOKUP(pValue As String, pWorkRng As Range, pIndex As Long)

  Dim rng As Range
  Dim xResult, States As String
  Dim Pos As Long
  xResult = ""
  For Each rng In pWorkRng
  If rng = pValue Then
  xResult = xResult & ", " & rng.Offset(0, pIndex - 1)
  End If
  Next
  States = Right(xResult, Len(xResult) - 2)
  Pos = InStrRev(States, ",")

  If Pos > 1 Then
  States = Mid(States, 1, Pos - 1) & Replace(States, ",", " AND", Pos)

  End If

  MYVLOOKUP = States
  End Function
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Devinder Kaur · 2 years ago
  do we have the code to work it from last to first. like we have multiple values in columnB and we want them in row with column A remain same.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Pam · 3 years ago
  For some reason this macro is extremely slow for me, every time I click anywhere it takes about 5-10 minutes to calculate.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alex · 3 years ago
  Tthat's what I wanted! Thank you very much XD
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tom T · 3 years ago
  This is amazing, thank you!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mark · 3 years ago
  Great function, however chunking through 100,000 records proves a bit much for my poor laptop, will need to let it run overnight!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Will · 3 years ago
  Is there a way of amending the result so instead of showing 1000 1000 -1000 it would show for example 1,000/1,000/(1,000) ?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kabilankumar · 4 years ago
  Great macro, useful.

  But need to know can it be modified to check 2 criteria & does anyone found anyway to make wildcards work on it.

  Any help?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jay · 4 years ago
  No matter what I do, I always get #value! returned instead of a result. vlookup works just fine, so the data works. Already followed the process of enabling macros. I even combined everything into a single sheet. Any ideas??
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Curtis · 4 years ago
  This worked perfectly, but it did take me some time to get the Function work properly within my 20 tab, 50k+ line spreadsheet.
  Now the BIG question is how to take that delimited string and then use each entry as an Index/Match (not married to Index/Match, but it seems faster) lookup value in another dataset, returning the SUM value of all returns into one cell. My scenario is that I have a Single Order that has multiple invoices. Your MYVLOOKUP Function works superbly to report back all of the invoices in one cell. What I want to do now is to take each concatenated return with the reported cell, spin through that array and total the amounts of payment of each invoice back into the formula cell.

  I appreciate any help that you can offer on this and thanks for the MYVLOOKUP Function!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alex Chow · 5 years ago
  To get unique record, you may use below: (modified by refer other user code)


  Function MYVLOOKUP(pValue As String, pWorkRng As Range, pIndex As Long)
  'Update 20150310
  'Updated 6/9/16 Jay Coltrain
  'Dim rng As Range
  Dim xResult As String
  xResult = ""

  Dim Rows As Long, i As Long
  Rows = pWorkRng.Rows.Count

  For i = 1 To Rows
  If pWorkRng.Cells(i, 1).Value = pValue Then
  xResult = xResult & "," & pWorkRng.Cells(i, 1).Offset(0, pIndex - 1)
  End If
  Next i

  Dim varSection As Variant
  Dim sTemp As String
  Dim sDelimiter As String

  sDelimiter = ","

  For Each varSection In Split(xResult, sDelimiter)
  If InStr(1, sDelimiter & sTemp & sDelimiter, sDelimiter & varSection & sDelimiter, vbTextCompare) = 0 Then
  sTemp = sTemp & sDelimiter & varSection
  End If
  Next varSection


  MYVLOOKUP = Mid(sTemp, Len(sDelimiter) + 1)
  End Function
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Spyros Tzortzis · 5 years ago
  Heads-up. I figured out how to get any separator in that output. Its rudimentary. But I figured it out.

  xResult = xResult & "///" & rng.Offset(0, pIndex - 1)

  The last and most wished for thing though is enabling it to work with wildcards in the search criteria. Thank you again for this beautiful and brilliant solution. Extremely helpful. Now just want to get get the macro to run and be installed in my excel perminantly no matter what I'm doing so I can use it when I need to.

  And wildcards!

  Thank you so much.

  Wildcards are all that are left to do.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Spyros Tzortzis · 5 years ago
  Hi,

  It works well. What I would like to do is adapt the code to seperate thee value results with "///" or any other marker (for technical reasons, I don't want just a single character seperator).

  Also, I noticed that this formula doesnt work with a wild card. I know i am asking too much, but it doesnt as vlookup can work when i search for =myvlookup("*"&E6&"*",$A$2:$C$15,2) which it would do/could do.

  Any assistance?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ajay · 5 years ago
  Return nothing! after applying MYLOOKUP giving no result but blank.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rob · 5 years ago
  Notify me of follow-up comments
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  cory · 5 years ago
  This works great, but I still need help with the command function to remove duplicates from the results.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  cory · 5 years ago
  This works great, but I need help with the command to remove duplicates from the results. Seriously though, Great work.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jay · 5 years ago
  This is exactly what I was looking for and did not think of just making my own UDF. However it will not function exactly like VLOOKUP. If the string you are looking for is not only in the first column then it could give you data outside the original range passed.

  Name Number Other name Column not in range passed
  Jay 1 Jay 1
  Jay 2 Jay 2
  Chris 3 Chris 3
  Jorge 4 Jorge 4
  Jay 5 Jay 5
  Jorge 6 Jorge 6

  If the above table were cells A1:D7 if you passed only A1:C7 your "MYVLOOKUP" function returns 1 1 2 2 5 5 when you would expect it to return 1 2 5.

  The changes below fix the issue:

  Function MYVLOOKUP(pValue As String, pWorkRng As Range, pIndex As Long)
  'Update 20150310
  'Updated 6/9/16 Jay Coltrain
  'Dim rng As Range
  Dim xResult As String
  xResult = ""

  Dim Rows As Long, i As Long
  Rows = pWorkRng.Rows.Count

  For i = 1 To Rows
  If pWorkRng.Cells(i, 1).Value = pValue Then
  xResult = xResult & " " & pWorkRng.Cells(i, 1).Offset(0, pIndex - 1)
  End If
  Next i

  'For Each rng In pWorkRng
  ' If rng = pValue Then
  ' xResult = xResult & " " & rng.Offset(0, pIndex - 1)
  ' End If
  'Next
  MYVLOOKUP = xResult
  End Function
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ari · 5 years ago
  Thank you for the VBA-code. I got exactly what I want!

  I modified only the code " rng.Offset(0, pIndex - 1) " to " rng.Offset(0, pIndex - 2) " . So is MYVLOOKUP able to search from Right to Left.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ankit Jain · 5 years ago
  Hi,
  i am really impressed with the work and its so easy to create one to use this function. however i need further support.

  My ? is that how can i select a number from a cell with multiple cell in my vlookup array. i.e.

  If cell A1 = 100, A2 = 350, A3 = 69

  C1 = 100; 1222; 12133
  C2 = 69; 222
  D1 = Apple
  D2 = banana

  So how can select 100 from my table array column C to derive correspondent D1 = apple

  Please note that i have 7 digit numbers in my lookup value and table array which is separated by a ";". I would really appreciate if you can solve this and help me in saving a lot time.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ajay · 5 years ago
  Awesome work.. Got exactly what I want !!! Love it !!
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Colleen · 5 years ago
  Thank you for sharing the above code. I've been using this for several months now but today it doesn't seem to work. I'm getting blank cells instead of the usual error when there is data to be returned. Any thoughts?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  David V · 6 years ago
  Thanks for the VBA code above. Can you tell me how to make the results enter onto a new line in the cell, ie like Alt-Enter
  300
  400
  1000
  1300
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  David Atwell · 6 years ago
  How would I adjust this formula to separate each returned value but ", " as well as only return unique values?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Michael · 1 years ago
   Thanks for the code!!

   As for wildcards, a way around is using INSTR

   You can replace the [ If rng = pValue Then ] with [ InStr(1, rng.Value, pValue) Then ] and if you don't want it to be case sensitive then use [ InStr(1, rng.Value, pValue, vbTextCompare) Then ]